JAR PLATINUM 140 KS ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 5X28 KS


Žádné hodnocení. Kód: PG1195 Produktové číslo: 8006540750285
Výrobce: JarJar
Dostupnost: Připraveno k odeslání
669,00 Kč , plus doprava
 
Získejte CashBack na P&G​ produkty!  Více informací

Vztahuje se například na: Gillette, Ariel, Lenor, Jar, Head&Shoulders, Pampers, Old Spice, AmbiPur..

JAR PLATINUM 140 KS ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 5X28 KS

JAR PLATINUM 140 KS ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 5X28 KS

Jar Platinum All in One Lemon tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti. Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena. Klíčové vlastnosti Jar Platinum tablety do myčky: Vysoce účinné tablety do myčky. S vůní citonu. Odstraní odolné zbytky jídla, mastnotu. Odstraňují zašedlost a navrací původní lesk. Tekuté složky v 3komorovém řešení. Rychlé rozpouštění i při nižších teplotách. Tablety obsahují prostředek na oplachování, s funkcí soli a ochrany skla i stříbra. Balení obsahuje 140 ks (5× 28 ks). Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Specifikace
Váha 2 kg
Stojí za pozornost
JAR PLATINUM 125 KS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY JAR PLATINUM 125 KS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY Kód: PG1201
Připraveno k odeslání
649,00 Kč
JAR PLATINUM TABLETY DO MYČKY 75 KS YELOW JAR PLATINUM TABLETY DO MYČKY 75 KS YELOW Kód: PG1225
Připraveno k odeslání
479,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek