BROS GRANULE NA MYŠI A POTKANY 7X20 G


Žádné hodnocení. Kód: BR16 Produktové číslo: 5904517244092
Výrobce: BrosBros
Dostupnost: Připraveno k odeslání
45,00 Kč , plus doprava
 
Získejte CashBack na P&G​ produkty!  Více informací

Vztahuje se například na: Gillette, Ariel, Lenor, Jar, Head&Shoulders, Pampers, Old Spice, AmbiPur..

BROS GRANULE NA MYŠI A POTKANY 7X20 G

BROS GRANULE NA MYŠI A POTKANY 7X20 G

Velmi účinný jed na hlodavce ve formě granulí. Granule jsou baleny v papírových sáčcích po 20ti gramech pro snažší manipulaci. Používá se na hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti.

Charakteristika

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, balená v sáčcích z jedlého papíru, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Každý sáček obsahuje 20 g nástrahy.

Návod na použití:

Přípravek nevybalujte z papírových sáčků. Hlodavec si sáčky sám rozkouše.

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Dávkování:

  • Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
  • Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.

Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte. Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy.

Pokud je nástraha trvale spotřebovávána zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa. V soukromých objektech, sklepích, garážích, zahradních stavbách apod. může být přípravek použit neprofesionálně. Ve veřejných budovách a provozovnách, úřadech a průmyslových a komerčních objektech a jejich bezprostředním okolí, musí být přípravek používán profesionálně. Přípravek může být aplikován jen na místa skutečného výskytu myší domácích, potkanů a krys.

Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy. Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znovu objeví, deratizační zásah opakujte.

  • Doba použitelnosti: Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.
  • Balení: 140g (7 sáčků po 20ti gramech)
  • Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon
  • Číslo povolení: CZ-2014-0016

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Označení rizik

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte etiketu.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpadP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte etiketu.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Specifikace
Váha 0.3 kg
Stojí za pozornost
BROS LEP MUCHOLAPKA 1 KS BROS LEP MUCHOLAPKA 1 KS Kód: BR4
Připraveno k odeslání
6,00 Kč
BROS PAST NA MYŠI PLASTOVÁ 1 KS BROS PAST NA MYŠI PLASTOVÁ 1 KS Kód: BR11
Připraveno k odeslání
55,00 Kč
BROS MĚKKÁ NÁVNADA NA MYŠI A POTKANY 150 G BROS MĚKKÁ NÁVNADA NA MYŠI A POTKANY 150 G Kód: BR12
Připraveno k odeslání
65,00 Kč
BROS RODENTICID ZRNO NA MYŠI A POTKANY 6X20 G BROS RODENTICID ZRNO NA MYŠI A POTKANY 6X20 G Kód: BR13
Připraveno k odeslání
43,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek