AIR WICK PURE STŘEDOMOŘSKÉ SLUNCE SPRAY 250 ML


Žádné hodnocení. Kód: RB570 Produktové číslo: 3059943021686
Výrobce: Air WickAir Wick
Dostupnost: Připraveno k odeslání
69,00 Kč , plus doprava
 
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
AIR WICK PURE STŘEDOMOŘSKÉ SLUNCE SPRAY 250 ML

AIR WICK PURE STŘEDOMOŘSKÉ SLUNCE SPRAY 250 ML

Air Wick Pure eliminuje zápachy bez srážení vlhkosti a zanechává tak příjemnou svěží vůni ve vaší domácnosti. Osvěžovače vzduchu Air Wick Pure představují řadu prémiových sprejů s okamžitým účinkem. Díky novému složení bez přidané vody spreje Air Wick Pure neutralizují pachy a naplní Váš domov svěžími a úžasnými vůněmi bez kapiček vody padajících dolů. Bezpečnostní upozornění Signální slovo: Nebezpečí EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Specifikace
Váha 0.3 kg
Stojí za pozornost
AIR WICK PURE SPRAY SUNSET COTTON 250 ML AIR WICK PURE SPRAY SUNSET COTTON 250 ML Kód: RB500
Připraveno k odeslání
69,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek