AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU LEVANDULE 300 ML


Žádné hodnocení. Kód: RB618 Produktové číslo: 5999109541727
Výrobce: Air WickAir Wick
Produkt již není v prodeji
AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU LEVANDULE 300 ML

AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU LEVANDULE 300 ML

Air Wick Levandule osvěžovač vzduchu je na použití jednoduchý sprej, který neutralizuje pachy a naplní váš domov krásnými vůněmi.

  • vůně levandule
  • eliminuje pachy
  • účinkuje během několika vteřin
  • balení 300 ml

Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

  • H222 Extrémně hořlavý aerosol. H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
  • roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Specifikace
Váha 0.4 kg
Stojí za pozornost
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek