JAR PLATINUM ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 168 KS


Žádné hodnocení. Kód: PG1148 Produktové číslo: 8006540397794
Výrobce: JarJar
Dostupnost: Připraveno k odeslání
599,00 Kč , plus doprava
 
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
JAR PLATINUM ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 168 KS

JAR PLATINUM ALL IN ONE LEMON TABLETY DO MYČKY 168 KS 

Jar Platinum All in One Lemon tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti. Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena. Klíčové vlastnosti Jar Platinum tablety do myčky: Vysoce účinné tablety do myčky. S vůní citonu. Odstraní odolné zbytky jídla, mastnotu. Odstraňují zašedlost a navrací původní lesk. Tekuté složky v 3komorovém řešení. Rychlé rozpouštění i při nižších teplotách. Tablety obsahují prostředek na oplachování, s funkcí soli a ochrany skla i stříbra. Balení obsahuje 168 ks (4× 42 ks). Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Specifikace
Váha 2.6 kg
Stojí za pozornost
JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE KAPSLE NA NÁDOBÍ 70 KS JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE KAPSLE NA NÁDOBÍ 70 KS Kód: PG1097
Připraveno k odeslání
399,00 Kč
JAR PLATINUM ALL IN 1 LEMON TABLETY DO MYČKY 72 KS JAR PLATINUM ALL IN 1 LEMON TABLETY DO MYČKY 72 KS Kód: PG1117
Připraveno k odeslání
320,00 Kč
FINISH POWERBAAL CLASSIC LENON 90 KS FINISH POWERBAAL CLASSIC LENON 90 KS Kód: RB604
Připraveno k odeslání
195,00 Kč
FINISH CLASSIC 110 KS FINISH CLASSIC 110 KS Kód: RB603
Připraveno k odeslání
219,00 Kč
JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY 136 KS JAR PLATINUM PLUS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY 136 KS Kód: PG1149
Připraveno k odeslání
599,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek