BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML


Žádné hodnocení. Kód: SJ58 Produktové číslo: 5000204918588
Výrobce: BiolitBiolit
Dostupnost: Připraveno k odeslání
89,00 Kč , plus doprava
 
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML

BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML

Sprej díky účinnému složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje dlouhodobou ochranu až 4 týdny. Zahubí dospělé šváby a jejich vajíčka. Působí i  na lezoucí hmyz: rus domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice a cvrčci. Díky přesnému aplikátoru zacílíte s prostředkem přesně na místo, kde se vetřelci schovávají.

  • Návod k použití:Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Aplikátorem se můžete dostat i na  těžko přístupná místa. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.
  • Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od  potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a  zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Specifikace
Váha 0.5 kg
Stojí za pozornost
BIOLIT UNI LÉTAJÍCÍ A LEZOUCÍ HMYZ 400 ML BIOLIT UNI LÉTAJÍCÍ A LEZOUCÍ HMYZ 400 ML Kód: SJ15
Připraveno k odeslání
79,00 Kč
BIOLIT SPRAY PROTI LÉTAJÍCÍMU HMYZU 400 ML BIOLIT SPRAY PROTI LÉTAJÍCÍMU HMYZU 400 ML Kód: SJ8
Připraveno k odeslání
89,00 Kč
BIOLIT PLUS SPRAY PROTI VOSÁM 400 ML BIOLIT PLUS SPRAY PROTI VOSÁM 400 ML Kód: SJ12
Připraveno k odeslání
99,00 Kč
BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML Kód: SJ54
Připraveno k odeslání
69,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek