BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML


Žádné hodnocení. Kód: SJ58 Produktové číslo: 5000204918588
Výrobce: BiolitBiolit
Dostupnost: Připraveno k odeslání
89,00 Kč , plus doprava
 
Získejte CashBack na P&G​ produkty!  Více informací

Vztahuje se například na: Gillette, Ariel, Lenor, Jar, Head&Shoulders, Pampers, Old Spice, AmbiPur..

BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML

BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 400 ML

Sprej díky účinnému složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje dlouhodobou ochranu až 4 týdny. Zahubí dospělé šváby a jejich vajíčka. Působí i  na lezoucí hmyz: rus domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice a cvrčci. Díky přesnému aplikátoru zacílíte s prostředkem přesně na místo, kde se vetřelci schovávají.

  • Návod k použití:Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Aplikátorem se můžete dostat i na  těžko přístupná místa. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.
  • Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od  potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a  zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Specifikace
Váha 0.5 kg
Stojí za pozornost
BIOLIT PLUS SPRAY PROTI VOSÁM 400 ML BIOLIT PLUS SPRAY PROTI VOSÁM 400 ML Kód: SJ12
Připraveno k odeslání
125,00 Kč
BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML Kód: SJ54
Připraveno k odeslání
69,00 Kč
BIOLIT PRÁŠEK PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 250 G BIOLIT PRÁŠEK PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 250 G Kód: SJ65
Připraveno k odeslání
89,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek