AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU MAGNOGLIA & CHERRY 300 ML


Žádné hodnocení. Kód: RB619 Produktové číslo: 5999109541741
Výrobce: Air WickAir Wick
Dostupnost: Připraveno k odeslání
45,00 Kč , plus doprava
 
AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU MAGNOGLIA & CHERRY 300 ML

AIR WICK OSVĚŽOVAČ VZDUCHU MAGNOGLIA & CHERRY 300 ML

Vůně Magnolie a květů třešní eliminuje pachy účinkuje během několika vteřin balení 300 ml

Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Specifikace
Váha 0.4 kg
Stojí za pozornost
AMBI PUR SPRAY BLACK VANILLA 300 ML AMBI PUR SPRAY BLACK VANILLA 300 ML Kód: PG1262
Připraveno k odeslání
95,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek