JAR PLATINUM 125 KS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY


Žádné hodnocení. Kód: PG1201 Produktové číslo: 8001841513706
Výrobce: JarJar
Dostupnost: Připraveno k odeslání
529,00 Kč , plus doprava
 
JAR PLATINUM 125 KS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY

JAR PLATINUM 125 KS ALL IN ONE TABLETY DO MYČKY  

Jar Platinum All in One tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti. Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena. Klíčové vlastnosti Jar Platinum tablety do myčky: Vysoce účinné tablety do myčky. Odstraní odolné zbytky jídla, mastnotu. Odstraňují zašedlost a navrací původní lesk. Tekuté složky v 3komorovém řešení. Rychlé rozpouštění i při nižších teplotách. Tablety obsahují prostředek na oplachování, s funkcí soli a ochrany skla i stříbra. Balení obsahuje 125. Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Karton / 2 ks

Specifikace
Váha 2 kg
Stojí za pozornost
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek