BROS PRÁŠEK PROTI MRAVENCŮM 100 G


Žádné hodnocení. Kód: BR22 Produktové číslo: 5904517229235
Výrobce: BrosBros
Dostupnost: Připraveno k odeslání
35,00 Kč , plus doprava
 
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
BROS PRÁŠEK PROTI MRAVENCŮM 100 G

BROS PRÁŠEK PROTI MRAVENCŮM 100 G

Jedná se o univerzální přípravek pro likvidaci celých kolonií mravenců s rychlým účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku, která je pro mravence vysoce atraktivní. Díky ní si mravenci zanáší přípravek do hnízda, čímž zahubí celou kolonii i s královnou. Tím se zvyšuje účinnost tohoto přípravku. Použit lze dvěma způsoby: zálivkou pro likvidaci hmyzu přímo v místě použití nebo přímo práškem - jeho aplikace je snadná, pomocí sypátka na uzávěru se aplikuje na mravenčí cestičky nebo přímo na hnízda.

Návod k použití

  • Posypem: pomocí sypátka na víčku nasypte 10g přípravku na hnízdo nebo cestičku k němu. Mravenci si prášek zanesou do hnízda a tak dojde k likvidaci celé kolonie i s královnou.
  • Zálivkou: rozpusťte 100g prášku ve 2,5 l vody (nebo 20 g - cca 4 čajové lžičky prášku v 0,5 l ) a řádně promíchejte. Nalijte na hnízdo (asi 0,5 l na hnízdo). V místech, kam byl vodný roztok aplikován, bude hmyz zlikvidován. Roztok aplikujte 2x denně, ráno a večer. Mravenci jsou odstraněni cca do 24 hodin.

První pomoc při zasažení

  • Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
  • Při styku s kůží: Umyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
  • Při požití: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek

Skladování přípravku

Skladujte v suchu. Uchovávejte mimo potraviny,mimo dosah dětí..

Složení

Účinná látka: permethrin 1%, křemelina 0,01%

Doba použitelnosti 4 roky od data výroby

Balení 100g přípravku v plastové dóze

Upozornění související s bezpečností  

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Stojí za pozornost
BROS INSEKTICID PRÁŠEK PROTI MRAVENCŮM 250 GR BROS INSEKTICID PRÁŠEK PROTI MRAVENCŮM 250 GR Kód: BR19
Připraveno k odeslání
85,00 Kč
BIOLIT NÁSTRAHA NA MRAVENCE DOMEČEK 2 KS BIOLIT NÁSTRAHA NA MRAVENCE DOMEČEK 2 KS Kód: SJ20
Připraveno k odeslání
84,00 Kč
RAID NÁSTRAHA NA MRAVENCE 1KS RAID NÁSTRAHA NA MRAVENCE 1KS Kód: RB605
Připraveno k odeslání
79,00 Kč
BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML BIOLIT SPRAY PROTI LEZOUCÍMU HMYZU 300 ML Kód: SJ54
Připraveno k odeslání
69,00 Kč
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek